Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

Im słabsza jesteś, tym silniejszą udajesz.
Reposted frommefir mefir viahiddentolabel hiddentolabel
8894 17ec
Kompletna ze mnie wariatka. Ale czasem zdaje mi się, że do kamieni mam o wiele więcej ciepłych uczuć, niż do niektórych ludzi.
— z twórczości.
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
Kochana, w życiu nie ma czasu na dwie rzeczy: dobieranie skarpetek do pary i przejmowanie się facetami.
— Mów mi Preclu
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord vianivea nivea
wszystko co nie jest zaplanowane, okazuje się najlepsze
— smb.soup.io
Reposted fromsavemebaby savemebaby viahiddentolabel hiddentolabel

Życie jest zbyt krótkie, żeby przez cały czas ładnie się zachowywać.

— Mecwaldowski
Reposted frommuka muka viachybakpisz chybakpisz

January 01 2014

0340 d3f3
Reposted fromveez veez vialabellavita labellavita
Warto wierzyć, 
że to, 
co najpiękniejsze dopiero przed Nami.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialabellavita labellavita
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing vialabellavita labellavita
Najtrudniej być piękną dla siebie. 
Ot tak.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialabellavita labellavita
3436 fc28 500
2014 ♥
Reposted fromnivea nivea viacytaty cytaty

December 30 2013

sama przecież wiesz, że im dłużej trwa cisza, tym trudniej ją przerwać.
Reposted fromawaken awaken vialabellavita labellavita
Nie trzeba być nie wiadomo jak blisko żeby dla siebie wiele znaczyć.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
Dlaczego wszystko jest tak proste, 
póki nie przytrafi się Tobie?
— Gaba Kulka
Reposted frompastelina pastelina vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl